Spasoje Vlajić i 2008. – paz’ ovamo


Gordi uvek previde nešto bitno i to im se obije o glavu. Nerazumnom politikom prema Srbima Amerikanci gube dragoceno vreme i sve im je teže da ostanu neprikosnovena svetska sila. Ono što na Kosovu budu posejali 2008. požnjeće posle 2012. godine. tvrdi Spasoje Vlajić, ekskluzivno za Sinu, za koga neki tvrde da je veliki naučnik, a drugi okultista i maštar.

INTERVJU-

Često su vas osporavali, posebno posle demokratskih promena i poredili sa vidovnjacima, a vi tvrdite da se bavite naučnim istraživanjem i nastavkom Teslinog rada!

- Da se razumemo, moj naučni rad je podržalo dvadesetak doktora nauka od kojih i dvanaest profesora univerziteta. Od naučnika niko do sada nije osporio moja otkrića. Šta više, neki od njih smatraju da su ona u samim temeljima nove fizike i tehnologije svesti koja će ljudima doneti neslućeni napredak. Najveći broj tih priznanja došao je baš posle 2000. godine. Dokazi o tome postoje na sajtu njnjnj. zlatnipresek. co. yu.


Međutim, među nekim novinarima i publicistima postoji struja koja osporava moja otkrića i nestručno pišu stvari koje nemaju veze sa mojim radom.

- Zašto bi to neko radio?

- Sve je počelo 1994. godine, posle vesti u novinama da pri Generalštabu vojske Jugoslavije postoji “Grupa 69″ zadužena za parapsihološku odbranu. Po tvrđenju visokih vojnih zvaničnika ta odbrana je bila zasnovana i na mojim otkrićima i formulama. Od tada je, u nekim krugovima, počelo osporavanje mog naučnog rada. Ponavljam, ne među stručnjacima nego nekim publicistima.

- Rad “Grupe 69″ je do današnjeg dana ostao misteriozan. Taj tim stručnjaka za parapsihološku odbranu i naduzročne pojave, doduše, nije osnovan zvaničnim aktom Generalštaba, ali niko nije ometao njihov rad,

Šta je zapravo “Grupa 69″ i da li postoji još uvek?

- Koliko je meni poznato, tu grupu su sačinjavali stručnjaci za odbranu od elektromagnetnih zračenja, posebno onih koji utiču na rad moždanih ćelija i ponašanje ljudi. Pošto smo bili izloženi tom delovanju postojala je potreba za odbranom. Poznavanje tih zračenja omogućuje određeno predviđanje budućnosti, zatim naduzročni uticaj na događaje i delovanja koja su ranije, pripisivana magijskim uticajima. Koliko je meni poznato grupa više ne deluje pod tim imenom, ali smatram da svaka ozbiljna vojska treba da vodi računa o odbrani od niskoučestalih elektromagnetnih zračenja. Njihov uticaj se prostire i u oblasti koje savremena nauka još nije objasnila, dakle u oblasti parapsihološkog delovanja.

- Tvrdili ste da je aktivnost Grupe 69 doprinela poboljšanju odnosa između Jugoslavije i SAD. Na šta ste mislili?

- Zahvaljujući dubljem poznavanju prirode vremena, zatim odnosu misli prema događajima, u knjigama “Naum” (1993) i “Istorija budućnosti” (septembar 2000. ) predviđeno je da će saradnju Srba i Amerikanaca nagovestiti znaci povezani sa imenima Džordž i Ričard.

Izborom Džordža Buša za predsednika, Ričarda Čejnija za potpredsednika SAD političkim promenama u SR Jugoslaviji, predviđanje se ispunilo.

- Optuživali su vas da podržavate teoriju zavere protiv Srba i potrudili su se da se vaš rad omalovažava. Da li to ima veze i sa tim što smatrate da najveću odgovornost za ono što se događa u svetu ima “bankarsko bratstvo”?

- Izgleda da ima veze. Recimo, na Univerzitetu u Lafborou (Odsek za društvene nauke) u Velikoj Britaniji, odbranjena je doktorska rasprava J. Bejforda zasnovana na kritičkom prikazu i mog rada. Doktorat je objavljen i kao knjiga. Međutim Bajfordove tvrdnje su toliko pristrasne, nenaučne, nestručne, pogrešne, ponekad i bizarne, da sam napisao opsežan odgovor gde pobijam njegove postavke. Pri tome mislim da se radi o namernom podmetanju neistina. Sam Bajford u doktoratu piše da se tokom razgovora sa Smiljom Avramov i sa mnom, služio prevarama. Moj odgovor na Bajfordov doktorat objavljen je na mom sajtu. Neka ljudi čitaju i čude se na koji se sve način stiče doktorska titula na jednom britanskom univerzitetu.

- Prozivaju vas da ste na čudan način objašnjavali političke promene u Srbiji 2000. kada ste predvideli još 1992. da samo Vojislav Koštunica ili crnogorski predsednik Milo Đukanović imaju snage da sruše Miloševića (Srpska knjiga predviđanja, 1992).

- Za mene tu ne postoji nikakvo čudo. Preko svetlosne formule proračunao sam šta može biti i to objavio osam godina pre nego što se stvarno desilo. To je samo jedno u nizu predviđanja koja su se začuđujuće tačno ostvarila. U manjem broju slučajeva dolazilo je do pogrešaka zbog izmenjenih okolnosti u kojima su se događaji odvijali. Recimo, iznenadne smrti doktora Jovana Raškovića i Zorana Đinđića, koji su imali povoljne energije da nas sa što manjim posledicama izvuku iz vrtloga u kome se našao srpski narod.

PREDVIĐANJE

- Ekskluzivno za Sinu, Spasoje Vlajić je pristao da svetlosnom formulom zaviri u budućnost, iako odavno zbog problema na koje je nailazio to nije želeo da radi.

Može li se zaista predvideti budućnost i ako može šta nas čeka?

- Pri određenim uslovima može se nagovestiti povećana verovatnoća šta nas očekuje. To nisu zamrznuta stanja nego se na budućnost može uticati misaonim slikama. Pri tome treba voditi računa o drevnom obrazcu koga potvrđuju i savremena otkrića: predviđanje, kad se u njega poveruje, ujedno je i stvaranje budućnosti. Iz tog razloga svako predviđanje treba da sadrži uputstva za prevazilaženje teškoća, treba da probudi nadu u bolje sutra. To je u skladu sa rečima blaženopočivšeg monaha Tadija “kakve su ti misli takav ti je život”. Svetlosna formula daje određena usmerenja, pomaže da čovek predvidi i odgovarajućim ponašanjem poboljša budućnost. To je put da konačno naučimo kako se upravlja kormilom sudbine.

U tom svetlu, pokušaću da odgovorim na pitanje.

- U svetu se zaoštrava vekovna borba između onih velikih struja koje su označene simbolima svečoveka (Dostojevski) i natčoveka (Niče). Tihi, smireni svečovek dobrotom osvaja svet služeći ljudima. Nadmeni, gordi natčovek teži da silom potčini svet vladajući ljudima. Za sada ovaj svet vodi ideja moćnog natčoveka, oličena u ponašanju vlade SAD. Iza toga stoji moćno “bankarsko bratstvo”. Zbog njihove pohlepe priroda je zatrovana, klima se menja, a svetom se širi metež, nesigurnost, površnost do zaglupljivanja, duhovni pad…

I ranije sam, a i sada upozoravam da su dobri odnosi između Srbije i SAD korisni za obe strane. U protivnom Srbi će propatititi, ali će Amerikanci izgubiti dragoceno vreme i zbog jačanja njihovih protivnika sami doprineti svom padu. Danas je još jasnije ono što sam tvrdio početkom devedesetih: dobri odnosi sa Srbima su od strategijskog značaja za SAD. A Kosovo i Metohija su prava mera tih odnosa.

- Amerika i Britanija, naročito Englezi, ne žele jaku već vazalnu Evropu. Zato na Kosmetu i stvaraju nezaštićen “jugoistočni trbuh Evrope”. Za koju godinu i Francuzi i Nemci će to shvatiti. To je prilika za ruskog predsednika, verovatno Medvedeva, da Rusiju “uvede u Evropu”. Bez Rusije sama Evropa nema dovoljno prostora za svoj pravi zamah, nema sirovina za svoju industriju i nema celovitu dušu. Budućnost samosvojne, bogate Evrope je u sloganu: Rusija u Evropi, Amerika iz Evrope, Britanija na ostrvu.

Borba između svečoveka i natčoveka odvija se u svakom čoveku. Od ishoda tog boja zavisi na čijoj smo strani, andjeoskoj ili onoj drugoj. Duboko verujem da će 2008. godine doći do buđenja ljudi i duhovne pripreme za ono veliko što nas očekuje posle 2012. godine. Većom ulogom svečoveka u svetskim zbivanjima dolaze bolji dani za sve ljude. Kad u SAD prevlada struja svečoveka, ona će zaslužiti da ponovo bude saveznik celovite Evrope u svetskim zbivanjima

Kad se to desi, a desiće se nešto posle 2012. godine, eto prilike da Srbi vrate ono što su Amerikanci i Englezi oteli.

- Postoje narodi kojima je istorija dodelila mnogo značajniju ulogu nego što je njihova stvarna snaga. Među njima su i Srbi. Po nekoj višoj nameri, a ne svojom voljom, Srbi sada brane pravni opstanak Ujedinjenih nacija, znači međunarodni napredak, ali, što je manje uočljivo i Evropu. Velika je to uloga, ali i preteška. U tu ulogu se mogu uspešno uklopiti samo smireni, složni, strpljivi i mudri ljudi. Srbima baš to nedostaje. Naši vodeći političari, kako oni na položaju tako i njihovi sunarodnici, imaju snažne zelene energije prezimena. Te energije su nestrpljive i nesložne što odgovara našim protivnicima.

- Kao nekada i sada je Kosovo u središtu tih zbivanja. Mudraci kažu da u istoriji i životu ništa nije izgubljeno nego se vraća da bi promenom loših obrazaca ponašanja iz prošlosti bilo ispravljeno. Gordi uvek previde nešto bitno i to im se obije o glavu. Nerazumnom politikom prema Srbima Amerikanci gube dragoceno vreme i sve im je teže da ostanu neprikosnovena svetska sila. Ono što na Kosovu budu posejali 2008. požnjeće posle 2012. godine. U slučaju Kosova, koje je okosnica i budućih zbivanja, poruka za Srbe je jasna: neslogu treba zameniti slogom i u miru, mudrom i strpljivom politikom, stvarati što povoljnije uslove za oslobađanje Kosova i Metohije, ali onda kad to dozvoljavaju međunarodni odnosi. Od Rusije ne treba previše očekivati. Predsednik će verovatno biti Medvedev. On ima umerenu energiju prezimena i vodiće računa o opštem stanju u svetu, žiža mu neće biti samo Kosovo, već širi odnosi između svetskih sila.

Vodilja treba da nam budu reči Svetog Save: Srbi su Istok na Zapadu i Zapad na Istoku.

- Koja je poruka za Srbe povodom Kosova i Metohije?

- U duhu nikako ne pristati na otimanje Kosmeta. Ako do njega dođe, verujte da je to privremeno. Odbacite brigu, bol i beznađe. Ta stanja svesti samo pogoršavaju budućnost. Smireno se molite i verujte da je Kosmet neodvojivi deo Srbije. Zamislite da se to ostvarilo. Osetite da slobodno putujete širom Kosmeta i da radosno obilazite naše svetinje nad svetinjama Pećku patrijaršiju, Dečane, Gračanicu, Bogorodicu Ljevišku, Zočište, Banjsku… Molitvom, misaonim slikama i odgovarajućim radom stvoriće se uslovi za onu uzvišenu pobedu, pobedu bez pobeđenih, pobedu rađanjem.

- Svojevremeno ste predvideli da će Vojislav Koštunica biti značajna ličnost u Srbiji, i da Koštunica i Putin imaju sličnu energiju. Šta to znači?

U knjizi “Istorija budućnosti” /2000. /, istakao sam da prezimena Koštunica i Putin imaju istu frekvenciju – 583, što je nagoveštavalo da njihova energija obezbeđuje njihovu dobru saradnju po bitnim pitanjima, kao što je, recimo, odnos prema Kosovu i Metohiji. To se i desilo, mada tada ni Putin, ni Koštunica nisu ni približno bili ovo što su sada.

ANTRFILE:

Rad Spasoja Vlajića, pronalazača mnogih formula i otkrića, prate česta pitanja: da li je reč o naučniku koji istražuje fiziku i tehnologiju svesti, ili o okultisti i putniku u onostrano; izumitelju, ili umetniku i maštaru; fizičaru ili mistiku? Diplomirani je inžinjer kristalografije (fizika čvrstog stanja) i nastavnik informatike. Od 1976. godine istražuje fiziku i tehnologiju svesti i psihologiju uspeha. Pet godina je radio u SR Nemačkoj (1988-1993) gde je razvijao svoja istraživanja. U naučnim krugovima i široj javnosti Spasoje Vlajić je poznat po otkriću više zakona i obrazaca od kojih su najznačajniji: svetlosna formula, svestna formula, formula za ostvarenje želja, sila značenja…

ANTRFILE:

PORUKA ZA NOVU 2008.

Smireno se molite i svakog dana primenite osnovni obrazac u psihologiji uspeha. On glasi: Veruj! Zamisli! Oseti! U tišini, izvan svetskog meteža, svaki pojedinac treba da ispunjava mudru poruku vladike Nikolaja: Oboži se, umnoži i usloži.


Glasajte protiv ovog postaGlasajte za ovaj post (ocena +8, 4 glas(a))

Facebook comments:

 1. #1 by Sasha on May 9th, 2008

  APLAUZ!!!

 2. #2 by p vlajic on September 6th, 2008

  bravo rodjo

 3. #3 by Slobodan on February 26th, 2009

  Ja cestitam novinaru koji je verodostojno preneo tekst.

 4. #4 by Vera on March 31st, 2009

  SJAJAN TEKST, SVAKA CAST NA OBJAVLJIVANJU

 5. #5 by branka on April 9th, 2009

  Vlajiću,dali se ikad pitaš, dali si u pravu!!!!
  Po nepogrešivom proročanstvu Svetog Pisma i proroku Danilu,Bog je za godinu početka apokalipse odredio 2014.
  Neko laže! Ti,maje,vračare ili BOG.Bog je svet,što znači da nema šanse za takvu tvrdnju.Pogrešnoj nauci učiš ljude,a to nije dobro.Svi odgovori i na sve, se nalaze u Svetom Pismu.Blagoslov bi trebao da tražiš od Gospoda Boga,a ne od sotone i njegovih sluga.Pozdrav.

 6. #6 by Slobodan on April 16th, 2009

  Branka moja pa ti ne znas da je Spasoje Vlajic recezent knjige “Budjenje duse” koja je vec izasla u drugom izdanju i ima blagoslov srpske Patrijarsije. Kada lakoverno govorite o nekome prvo se raspitajte za njegov rad. Lose je neprovereno nekoga optuzivati. Posto uzaludo pominjete ime Gospoda zapitajte se da li ste toliko upuceni u Sveto Pismo. Pozdrav i opametite se dok jos mozete.

 7. #7 by Nikola on April 26th, 2009

  “O” :)

 8. #8 by Jovana on April 26th, 2009

  Veruj! Zamisli! Oseti!
  Dokle god razmisljamo na taj nacin, svaki negativni ton, negativna poruka i stav koji bi inace jako uticali na nase svesno i nesvesno, na samu dusu, odbilo bi se o nas i iznenadjujuce nestalo. Ko tebe kamenom ti njega hlebom, da, jako je tesko cak i pokusati!! I, najveci problem u nama je sto to ne mozemo uraditi vise puta.
  Hajde bar da probamo…valjda se tako postaje covek?!

 9. #9 by dusica on May 1st, 2009

  Svi smo povezani nevidljivim nitima kosmosa i ono sto se drugima dogadja,bilo to dobro ili lose tice se nas samih,samo treba spoznati tu istinu i trudi ti se da sto vise dobra ucinimo jedni drugima…..Probajmo za pocetak…osetice se i to malo.

 10. #10 by dusica on May 1st, 2009

  Draga Branka,ako nas je neko priblizio BOGU,to je onda svakako gospodin Vlajic i jako bih se radovala da procitas bilo koju njegovu knjigu pa ce ti onda biti puno jasnije o cemu ta andjeoska dusa pise.Neko ko se poziva na oca Tadeja ne moze biti to o cemu pises. Ja se ne ljutim poucena Vlajicevim ucenjem. Saljem ti srdacne pozdrave sa molbom da procitas detaljnije ono o cemu on pise.S postovanjem…..Dusica

 11. #11 by branka on June 2nd, 2009

  Dragi Slobodane!
  Što poistovjećuješ ljude sa Bogom.Srpska patrijaršija djeli blagoslove,kao što je katoličanstvo srednjeg vijeka djelilo oproštajnice,tj. prodavalo.O Svetosti tih “Svetovnika”počele su da govore lopate.I ja nism tvoja.Prisvojni pridjevi su prvo zlo kod egocentrika.Lijepo je živjeti u iluziji,pa ti ja želim svako dobro.Pošto imate blagoslov koji vam treba,uživajte u naučnim dostignućima svojih probuđenih duša.

 12. #12 by branka on June 2nd, 2009

  Draga Dušice!
  Nas je s Bogom pomirio Isus Hrist, i ne postoji više ni jedno ime pod ovim našim nebom, čijom bi se zaslugom spasli.Ja Vlajićev rad pratim isuviše dugo,da dajem sebi za pravo,da moj komentar ima oštar ton.
  KO LJUBI NASTAVU,LJUBI ZNANJE,A KO MRZI NA UKOR,
  OSTAJE LUD.
  poslanica Jakovljeva 12/1

 13. #13 by dusica on June 6th, 2009

  Draga Branka! Sve je tako kako si napisala a i drgo mi je da pratis rad g.Vlajica ali je problem sto smo razjedinjeni i udaljeni od GOSPODA vise nego ikada.G.Vlajic nas uci kako da se priblizimo jedni drugima……..,koliko su moltve blagotvorne i sl.Volela bih,posto dugo pratis njegov rad,da mi kazes sta je to sto se tebi ne dopada?! Branka,veliki od srca pozdrav za tebe!!!

 14. #14 by milos on June 16th, 2009

  Pozdrav dragi prijatelji dali mi moze neko objasniti st se dogodilo u noci izmedju 11 i 12 juna… To sto se desilo iznad srbije nije bilo nevreme..

 15. #15 by plastikajezakon on June 16th, 2009

  …sada kada se prisetim bilo je neke cudne grmljavine koju niko nije mogao da objasni. da ti nisi napisao ovo potpuno bih zaboravio. zvuk se prostirao horizontalno, takav sam utisak imao, a sta je pojma nemam.

 16. #16 by milos on June 16th, 2009

  upravu si ali odgovora nema barem za sada pravog… baerm ne za sve… odabrani znaju…

 17. #17 by plastikajezakon on June 16th, 2009

  mogao sam da pretpostavim…

 18. #18 by sasav on June 16th, 2009

  xa,xa… pusti stado neka pase

 19. #19 by milos on June 16th, 2009

  tako je stado neka pase a cobanin neka misli…

 20. #20 by Daca on June 17th, 2009

  to se zove obnavljanje ozonskog omotaca. Normalna pojava u prolece i pocetkom leta. Nema niceg cudnog u tome, samo veliki elektricitet. Cista fizika

 21. #21 by milos on June 18th, 2009

  zanimljivo je to da se desilo samo na teritoriji srbije pocelo je sa fruske gore i za 10 minuta pokrilo celu srbiju.

 22. #22 by Daca on June 20th, 2009

  Pa ako si pratio poslednji desetak mozda i petnaest godina bas taj deo od Fruske gore ka Beogradu, cesto ima potpunu drugaciju klimu od one koja je ranije bila. Mnogo je toplije, i leti i zimi. A i dnevna kolebanja temperature su ogromna.
  Al ima nesto jos zanimljivije sto mi se nocas desilo. Opet je bila jedna od grmljavina ko je iz Beograda zna. Toliko je jako sevnulo i puklo i da li je od velikog elektriciteta ili se potrefilo da je neko pozvao- ZVONIO MI JE TELEFON BAS TOG SEKUNDA. :))))))
  U 3:49 bas i nije neko vreme za zvanje…

 23. #23 by pametnica on July 4th, 2009

  “U *Povjesti zagrebackog kolegija jezuitskog reda* pisanog 1652. godine, autor navodi podatak da je izvesna zena optuzena i spaljena pod optuzbom da je vestica u Rakitju te da je tom prilikom odala mnoge svoje druzbenice sa kojima se nalazila na gozbi podno Medvednice i to u vreme cuvenog nevremena iz 1652. godine.Po svemu sudeci ocigledno se vervalo da su bas vestice odgovorne za to nevreme.”

  - Tradicionalno balkansko vesticarstvo, Radomir R. Podunavski

 24. #24 by dusica on July 8th, 2009

  Dragi prijatelji,zapazanje je postalo retkost u vremenima ovakvim kakva su.Pojave koje zapazamo mozemo tumaciti svakako ali je od znacaja upravo zapazanje. Bravo Milose….Veliki pozdrav !!!

 25. #25 by milos on July 12th, 2009

  Neznam tacno dalije retkost zapaziti nesto ili boziji dar… Ima dosta definicija… Pa kako ko zeli da prihvati…

 26. #26 by dusica on July 13th, 2009

  Zapazanje je takodje boziji dar kao i uskladjen rad obe mozdane strane. Ako zapazimo pojave kao sto je milos zapazio onda mozemo to i tumaciti ovako ili onako. Pozdrav za Milosa !!!

 27. #27 by milos on July 14th, 2009

  hvala dusice… delujes veoma pozitivno.. drago mi je da jos ima takvih ljudi…

 28. #28 by dusica on July 27th, 2009

  GDragi Milose,hvala prvenstveno tebi jer je lako biti pozitivan kada vidis oko sebe pozitivnost a u tebi se to vidi. Ne moramo se poznavati licno ali ohrabruje ova tvoja dobra energija i kao sto sam i pre rekla,malobrojni su svesni koliko smo svi mi ljudi povezani I KOLIKO JE BITNO DA TEBI BUDE DOBRO SVE da bi bilo dobro i meni,svima,,,,,sve je to objasnijo g.VLAJIC u svojim knjigama a i na skupovima….Mnogo je lako da covek coveku bude covek!!! Da naglasim i to da nam je lako voleti dobre,probajmo to i sa “losim ljudima”,tesko je ali je izvidivo…tako pomazemo sebi…. pozdrav Milose !!!

 29. #29 by milos on December 22nd, 2009

  evo mene ponovo sta radis dusice kako si ima li pozitivne energije…

 30. #30 by Dusica on July 2nd, 2010

  Dragi Milose,nisam do sada dolazila ovde,pozdravljam te od srca.Pratim predavanja gospodina Spasoja Vlajica i ima pozitivne energije puno kao i dopamina koji bih od srca prenela svima a i tebi ali to covek mora sam,pobuditi taj hormon da bude srecan,,,,ako me vidis,ako dolazis pisi.Veliki pozdrav jos jednom:))<3

 31. #31 by mbabic on July 28th, 2010

  Bravo, brate Spasoje iz Zarkova. Da je takvih vise gde bi nam bio kraj. Zadnji clanak u 3.oku br.538 je vrlo jasan. Nista novo ali rastumaceno, sazvakano za nas koji kasnimo za tobom. Hvala na dosadasnjem radu, nastavi.

 32. #32 by Dusica on July 28th, 2010

  mbabic,bas tako,Spasoje nam sve servira i to treba vise puta procitati.Ja pratim njegova predavanja jednom mesecno kada dodje u moj grad a na zadnja dva nisam mogla doci sto mi se retko desava.Uskracena sam za nova saznanja ali ce nas Spasoje to nadoknaditi na sledecem skupu. mbabic,veliki pozdrav:)

(neće biti objavljena)


 1. Za sada nema trekbekova.